Дипломиране

 

Указания и процедура за провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи за професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ – специалност ,,Електроника”

Церемония по връчване на дипломи на завършили студенти от Техническия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 21.02.2017

promo_feb2017_1 promo_feb2017_2 promo_feb2017_3 promo_feb2017_4

promo_feb2017_12 promo_feb2017_11 promo_feb2017_10 promo_feb2017_9 promo_feb2017_8 promo_feb2017_7 promo_feb2017_6 promo_feb2017_5