Администрация

Виолета Войнова – Секретар на факултета

Учебен корпус 1, кабинет 604
тел. +359-73-885 162
e-mail: technical@swu.bg

Елена Гебова – Секретар на катедри „Машиностроителна техника и технологии“ и „Електротехника, електроника и автоматика“

Учебен корпус 1, кабинет 606
тел. +359-73-885 163
e-mail: gebova@swu.bg
e-mail: technical_eea@swu.bg
e-mail: technical_mtt@swu.bg

Емилия Руньова – Секретар на катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии“

Учебен корпус 1, кабинет 553
тел. +359-73-588 557
e-mail: technical_kktt@swu.bg

Славка Къркова – Секретар на катедра “ Технологично обучение и професионално образование“

Учебен корпус 4, кабинет 302
Работно време: 8.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00
Вторник и четвъртък
тел. +359-73-831 902
e-mail: topo@swu.bg

Инспектори „Учебен отдел“:

Елена Гебова – Специалности „Електроника“, „Комуникационна техника и технологии“ и „Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия“, „Техника, технологии и предприемачество“, „Педагогика на обучението по технологии и предприемачество“

Учебен корпус 1, кабинет 606
тел. +359-73-885 163
e-mail: gebova@swu.bg

Мила Петрова – Специалност „Компютърни системи и технологии“

Учебен корпус 1, кабинет 465
Приемно време: 10.00 – 12.00 и 13.00 – 14.00 ч.
тел.: +359-73-588 539
e-maiл: kyoseva@swu.bg