Курсове

Техническия факултет предлага организационни форми на продължаваща квалификация  – курсове, както следва:
1. Интернет на нещата, доц. д-р Иванка Георгиева;
2. Компютърна графика – доц. д-р Иван Тренчев
3. Вградени компютърни системи – доц. д-р Антон Стоилов;
4. Компютърно интегрирани измервателни системи – доц. д- Владимир Гебов, доц. д-р Уляна Паскалева;
5. Web дизайн – доц. д-р Станко Щраков;
6. Power Point – доц. д-р Иванка Георгиева;
7. Personal Productivity with Information Technologies – доц. д-р Антон Стоилов;
8. Автоматизирани функции в Word;
9. Текстообработка;
10. Автоматизация на математически изчисления;
11. Проектиране на локални изчислителни мрежи;
12. Компютърни мрежи;
13. Операционни системи;