Начало

ВАЖНО !!!

ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ!

За всички студенти от специалностите в Технически факултет се организира

ИЗВЪНРЕДНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

в периода 28.02.2019 год. – 08.03.2019 год.

 

Техническият факултет е най-новият факултет в структурата на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Той е създаден през 2015 г. с Постановление на Министерски съвет № 39 от 4 март 2015г. В резултат на положително оценен проект за преобразуване на Технически колеж в Технически факултет от Националната агенция за акредитация и оценяване.

Техническият факултет обучава студенти в следните специалности:

 

В образователно-квалификационна степен „Бакалавър“:

 • Електроника – редовна и задочна форма на обучение;
 • Комуникационна техника и технологии – редовна и задочна форма на обучение;
 • Компютърни системи и технологии – редовна и задочна форма на обучение;
 • Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия – редовна и задочна форма на обучение;
 • Техника, технологии и предприемачество – редовна и задочна форма на обучение;
 • Педагогика на обучението по технологии и предприемачество – редовна и задочна форма на обучение.

 

В образователно-квалификационна степен „Магистър“:

 • Компютърни системи и технологии – редовна и задочна форма на обучение;
 • Комуникационна техника и технологии – редовна и задочна форма на обучение;
 • Кариерно развитие и предприемачество – редовна и задочна форма на обучение;
 • Електроника – редовна и задочна форма на обучение;
 • Биомедицински системи и технологии – редовна и задочна форма на обучение;
 • Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия – редовна и задочна форма на обучение;
 • Автотехническа експертиза – редовна и задочна форма на обучение;
 • Инженерна безопасност – редовна и задочна форма на обучение.

 

В образователно-научна степен „Доктор“:

 • Компютърни системи, комплекси и мрежи  –  редовна, задочна и самостоятелна форма;
 • Методика на обучението по техника и технологии –  редовна, задочна и самостоятелна форма;
 • Електронизация – редовна, задочна и самостоятелна форма;
 • Машини и процеси в леката промишленост – редовна, задочна и самостоятелна форма.

Професионална квалификация:

 • Учител по технологии и предприемачество;
 • Учител по техника и технологии;
 • Учител по професионална подготовка.

Мисията на Техническия факултет е да провежда образователна и научноизследователска дейност и да предоставя компетентно научно обслужване на индустрията, икономиката и институциите в системата на училищното образование, като подържа висококачествен академичен състав и привлича, обучава и изгражда висококвалифицирани специалисти с висше образование.